Wachtelhund – Jaktprov och vildsvinshundar, en omöjlig kombination?

SauBinden_Friess

Wachtelhunden är först och främst en skogsjakthund! 99.999 % av jaktiden läggs på skogsjakten av de som köpt en wachtelhund av de rätta anledningarna. Tidigare  var wachtelhunden även en hund för vattenarbetet före och efter skottet. Idag är detta inte ett prioriterat område i jaktutövningen såsom tidigare i Tyskland utan istället ligger tyngdpunkten på skogsarbetet! Att jaktproven innehåller landapportering är mer ett sätt att kontrollera samarbetsförmåga och utbildningsbarhet. Traditionener och lagar nere i Tyskland har också bidragit till provens utformning. Visst är det trevligt att ha med sig sin hund vid andjakterna, därför borde fler träna apportering med en icke ansenlig mängd av krav och tvång!

Men det är inte provens krav i första hand vi ska fokusera på utan verklighetens krav i skogsjakten. Det är inte de tävlingsintresserades krav på fritidsintresse vi ska avla på!

Näsan är viktig, men jag anser att poängen i UKL fått för stor betydelse. Riktigt bra näsor står i motsats till mod, boldness och framåtanda, MEN dåliga näsor är starkt korrelerat med dåligt skogsarbete och kort aktionstid vid skogsarbetet. Ren rovviltskärpa sägs också stå i motsats till stor aktionsradie…
Så, sprängare borde rent statistiskt ha sämre näsor, sämre upptagsförmåga och jaga lite kortare. Jag tror att i wachtelhundens fall ser den genetiska bilden vanligtvis ut så… Men det kanske inte måste vara så!

Mer fokus på skogsarbetet, modet och bruksegenskaper! BLUP-Index hjälper oss väga jaktliga egenskaper som näsa och skall riktigt mot bruksegenskaperna som behövs i jaktutövningen! En intressant iakttagelse som vi gjort är att en övervägande del av de hundar med en stor aktionsradie (självständiga sök och förföljande över medel) också har bra näsor, MEN alla hundar med bra näsor har INTE stora aktionsradier! Rent konkret föreslår jag:

  1. Avla endast på hundar med sökrundor på 5-10 minuter och däröver!
  2. Avla endast på hundar som presterat på praktiska jaktprov som vildsvinsprovet, skogsprov eller ÖKL.
  3. För avkomman skall BLUP-index för jaktegenskaperna ligga över medel.
  4. För avkomman ska BLUP-index för skallet ligga mellan 85-115
  5. Följ SWK:s avelsrekommendationer och SKK:s grundregler!

På detta vis kan vi snabbt öka frekvensen på de gener och genkombinationer som ger robusta hundar som både jagar vildsvin med självförtroende,  mod och uthållighet samt även har tillräckligt bra näsa för den praktiska jakten!

Speak Your Mind

*