BLUP och DOGBASE for dummies…

Är det krångligt och svårt? Nej, egentligen inte. Vad är det då, förenklat?

  1. Blup-index är inget mer än hundens jaktprovspoäng överförd till en skala där medelvärdet är 100. Alltså de poäng hunden får på jaktproven.
  2. När man räknar om poängen tar man dessutom med nära släktingars provpoäng för att få en bättre bild av hundens genotyp.
Skogsarbete BLUP fördelning

Blup-index för Skogsarbete (Sverige).

DOGBASE är det dataprogram man använder när man gör beräkningarna och där man sedan kan se alla hundars blup-index, provstarter, HD- och ED-röntgen, stamtavlor etc.

När man simulerar en parning i DOGBASE får avkomman medelvärdet av föräldrarnas blup-index för respektive egenskap.

För wachtelhunden är det egenskaperna HD – Näsa – Skall – Spårvilja – Skogsarbete – Skott som får Blup-index i DOGBASE.

För den som vill veta mer finns här en länk.

Comments

Speak Your Mind

*