Har Sverige Bra Vildsvinshundar?

Jag hör jämt och ständigt hur förbannat bra våra hundar är på vildsvin! Jag har alltid hävdat motsatsen… Jag tycker vi har för dåliga vildsvinshundar generellt och jag har sett alldeles för många wachtelhundar neka gris… Men det är ju att svära i kyrkan och jag får ofta intern kritik för att jag klankar ner på hur wachtelhunden har avlats genom åren och avlas nu… Mycket fokus på drevegenskaper och mindre på egenskaper kopplade till mod, hårdhet, nerver, självförtroende och självständighet. Jaktproven måste anpassas till rådande omständigheter, utan att rastypen på sikt påverkas i allt för stor utsträckning, och selektionen på (och information om) avelsdjur lämpliga för vildsvinsjakt förbättras.

Kolla på nedan klipp vid tiden 16:45 och fundera igen om ni tror att vi har bra vildsvinshundar!

Speak Your Mind

*