Undantagens Tyranni…

Avelsarbetet handlar i stora drag om att selektera fram de bästa individerna  i en population som sannolikt nedärver avkommor lämpliga för ett uttalat ändamål, eller åtminstone förbättrar rasgenomsnittet som en del mot en måluppfyllnad. Inga konstigheter kan man tycka. De flesta vet vad en bra jakthund är och vad som är en bra avelsindivid. Eller gör de det???

Vem selekterar? Det gör uppfödarna, inga andra! Helt efter egna preferenser (subjektivt) – SWK bistår med riktlinjer, råd och rekommendationer som t.ex. RAS och A- & B-listan. SKK sitter på registreringskraven.

Samband Sök SP vs BLUP STÖ

Samband mellan olika prov

Varför är det så svårt att införa krav på prestation vad gäller avelsdjur? Jag tror det är många orsaker varav flera kan sammanfattas i ett ord – UNDANTAGEN. Undantagen är de hundar som avviker från det vanliga eller normala, d.v.s. att hundar med höga provpoäng eller andra jaktprovsmeriter nedärver bättre avkomma än de med låga poäng!

Statistiskt är det inga konstigheter – det finns tydliga samband mellan prestation på UKL och Skogsproven, också mellan avelsindex på sök och skottfasthet  och förmåga att jaga vildsvin. Men det finns undantag – hundar som presterar bra på UKL men sämre på skogsprovet och som regelmässigt viker ner sig på vildsvin. Sedan finns ju de hundar som presterar uselt på alla prov men i uppfödarnas ögon är den ultimata jakthunden… Undantagen bekräftar nuvarande regel – att vi inte ska ha några krav på avelsdjuren.

Samband mellan S och sök

Samband mellan S och sök

Jaktproven har möjliggjort skapandet, bevarandet och förbättrandet av många olika jakthundraser! Det är genom jaktproven, både konstlade och vid praktisk jakt, vi har möjligheter att förbättra våra jakthundars olika egenskaper! Vi måste dock bli bättre på att tillförlitligt mäta hundarnas egenskaper. Ett verktyg för att förbättra precisionen i egenskapsbedömningen är avelsindex (BLUP-index eller mer moderna mixed-models). Ett annat ”verktyg” är att man kan kompensera ett provresultat med ett annat provresultat i en annan klass (om egenskapsbedömningen statistiskt sammanfaller). OCH/ELLER-krav är användbart, d.v.s. att man måste ha minst ett av flera olika alternativa kravnivå. Detta kan t.ex. vara att för sökmomentet ska avkomman ligga på ett minsta blup-index eller att föräldradjuren har minst en fyra på skogsprovet eller minst en femma på ÖKL. Detta blir dock lätt krångligt och det är därför man måste koordinera provformer och regler mellan provformer, men även mellan länder! Då kan man också sätta lägstanivåer som vi jägare förstår och accepterar!

Sedan måste vi kanske acceptera att vi inte kan eliminera alla undantag förrän vi kan selektera på DNA-sekvenser i ett vattentätt supersystem i framtiden. Men om inte det ställs några som helst krav på avelsdjuren kommer vi vara kvar i uppfödarnas godtycke och våra valpköpare kommer inte kunna erbjudas någon kvalitetssäkring överhuvudtaget!

Trackbacks

  1. […] ska prestera sökrundor över 5 minuter och drevtider över 10 minuter. Självklart förekommer undantag… Men med ett öppnare provsystem där hundarna har möjlighet att revanschera sig är detta […]

Speak Your Mind

*