Jakthundsutbildning! Del 1 – Inlärningsteori…

gulahundarVåren betyder träningstider för oss med jakthundar, det är nu vi påbörjar eller fortsätter utbildningen av våra hundar. En del är förstås den vanliga vardagslydnaden, men främst tänker jag på färdigheter i jakten som våra hundar ska lära sig för att optimera hundägarskapet. För att få fram en komplett jaktbrukshund är det dessutom helt nödvändigt att faktiskt lägga ribban väldigt högt för vad hunden ska kunna prestera. Områden som kontroll och samarbete är oerhört viktiga för hundar med stor självständighet och mycket jaktlust. Än värre/viktigare blir det om individen råkar ha stor självtillit (kan själv), vara nyfiken och rejält hård med mycket boldness. Om hundfan dessutom har en rejäl portion skärpa ställs extra höga krav på föraren.

Innan vi påbörjar jakthundsutbildningen behövs kanske lite grundläggande kunskap i ämnet! Så, vad är det vi egentligen behöver känna till?

  • Hundar lär genom erfarenheter
  • Förmågan att skapa associationer mellan samband och modifiera beteendet därefter är essentiellt för allt lärande
  • Operant betingning innebär att hunden förstår: När A inträffar och jag gör B så medför detta C

Operant betingning

Det är viktigt för träningen att vi förstår de fyra konsekvenserna vid operant betingning. Alla beteenden hunden utför vid träning kommer medföra någon konsekvens; förstärkning eller bestraffning. Dessa konsekvenser kan inträffa på två olika sätt; man kan tillföra eller ta bort förstärkningen eller bestraffningen. (R=Reinforcement och P=Punishment)

Operant Betingning

Operant Betingning

Exempel på detta är:

  • R+: Du ger hunden en godbit då den sätter sig på ditt sitt-kommando (ökar frekvensen)
  • R-: Ett obehag (nyp i örat) försvinner när hunden griper ett apportföremål (ökar frekvensen av gripandet, förstärker beteendet). s.k. Escape Training
  • P+: Du korrigerar hunden med ryck i kopplet då den drar (minskar frekvensen). s.k. Avoidance Training
  • P-: Hunden hoppar på dig (du upplevs som trevlig för hunden), du vänder dig bort och ignorerar hunden (minskar frekvensen)

Utifrån detta formar vi den träningsfilosofie som vi tänker anamma. Samarbete/utbildning som baseras positiv förstärkning  (belöning tillförs) och negativ bestraffning (något trevligt försvinner) är ett modernt och etiskt träningskoncept, och som också vilar på en vetenskaplig grund vad gäller att skapa en god relation med hunden. Vi kommer dock i praktiken använda oss av alla metoder ovan men positiv bestraffning (korrigering) och negativ förstärkning (obehag tas bort) så humant som möjligt och specifikt anpassat till varje enskild individ.

Tydlighet och konsekvens här är ledord som måste förtydligas. Motsatsen till belöning är inte bestraffning. Motsatsen är utebliven belöning! Så om du lär in ett beteende med bestraffning medelst korrigering är motsatsen ”belöningen” för hunden alltså frånvaron av bestraffning. Det är faktiskt ett ganska dåligt sätt att bygga en bra relation på. Därför ska så mycket som möjligt av träningen bestå i positiva erfarenheter!

Mer om hårda och mjuka metoder i nästa inlägg samt varför inte enbart mjuka metoder räcker till för vissa hundar…

Comments

Speak Your Mind

*