Jakthundsutbildning del 4 – Belöningsbaserad träning!

Belöningsbaserad träning!

Baxna kampar med vildsvinsskinnet!

Wachtelvalp kampar med vildsvinsskinn i ”metspö”!

Belöningsbaserad träning/inlärning som grundar sig på positiv förstärkning (belöning tillförs för att öka frekvens av beteende), negativ bestraffning (belöning tas bort för minska frekvens av beteendet) och utsläckning (beteenden varken belönas eller bestraffas). Repetition hittar du här!

Utvecklingen inom hundträning har det senaste decenniet gått väldigt fort. Traditionellt har jägare använt en salig blandning mellan bestraffningar och (sociala) förstärkningar, positiva som negativa. Tvång och krav har många gånger varit ledorden vi jägare följt. Men saker utvecklas som bekant, och hundträning är inget undantag. Inom lydnad och agility har belöningsbaserad träning skördat stora framgångar. I ljuset av detta verkar det vara en bra idé att då också träna sina jakthundar med enbart belöningar.

Varför är jag då fortfarande skeptisk till att enbart använda positiv förstärkning och negativ bestraffning utan användandet av bestämmande? För att få den typ av jaktbrukshund som vi eftersträvar krävs det att hunden är väldigt initiativrik, modig, självsäker och självständig, vi kräver att de löser uppgifter på egen hand långt ifrån oss, vi utvecklar tidigt en upptäckarlust och bygger självtillit hos hunden, hundens inneboende belöningssystem (självförstärkande beteenden) fullkomligt exploderar den dag då den upptäcker hur trevligt det är att jaga. Och detta gör den dessutom ofta väldigt tidigt. Utan bestämmande skulle vi behöva lägga enormt mycket tid på att få hunden totalt lydig inför kommande provokationer, distraktioner och andra störningar, väldigt mycket tid… Samtidigt säger den senaste forskningen av bl.a. Björn Forkman professor i etologi att det finns en stor risk att för mycket kontakt och träning tar bort hundens självständighet vid arbete. Just med t.ex. wachtelhundar av rätt kaliber behöver vi landa någonstans i landet lagom.

Svagheten, som jag ser det, med den ”traditionella” jakthundsdressyren, med ledarskap/dominans och användandet av positiv bestraffning som inlärningsmetod för olika beteenden är avsaknaden av fokuset på att hitta positiva förstärkare. Principen är ofta – inlärningsfas och sen kravfas (med bestraffning). Man ger hundförarna verktygen för positiv bestraffning men man utvecklar inte förstärknings-/belöningsbiten. Att hunden ska lyda, vara motiverad och underkasta sig förarens önskningar bygger man på (den till stora delar krossade myten om) dominans. Hunden lyder till syvende och sist för att slippa obehag…

Strategin för jakthundsförare

En väg framåt för oss lite konservativa jakthundsförare är att ta till sig fördelarna med belöningsbaserad träning i inlärningen av basfärdigheter och regler. Även i generaliseringsfasen (med störningar i olika miljöer) försöker vi mest använda oss av enbart belöningar. När vi är osäkra på om vi kan konkurrera med hundens drifter med våra belöningar får vi planera träningen bättre, användandet av långlina, figuranter och inhägnader kan vara effektivt. Men vi ska aldrig tumma på regeln att alltid försöka vara den som sitter på de mest kraftfulla belöningarna!

Att konkurrera med hundens inneboende belöningssystem

Vilka drifter är det som styr våra hundars beteende? Kan vi använda förstärkningar kopplade till dessa drifter? Att få jaga är den mest kraftfulla belöningen vi kan finna i hundvärlden överhuvudtaget, det är inte för inte som man säger att jaktidioter är svårförda. Hundar med extremt mycket egen vilja och jaktlust kan ta oerhört kraftfulla korrigeringar utan att ändra sitt beteende. Kanske är det också individer från de kontinentala jaktbrukshundarna som är de svåraste att bemästra (psykiskt robusta, hårda och med mycket egen vilja).

Ett ”problem” är att den unga hunden måste lära sig saker tidigt (innan de börjar jaga för sig själva), som att orientera sig i skogen, komma tillbaka och ta kontakt med föraren efter avslutade sökrundor och förföljanden o.s.v. Att utveckla jaktlusten, självförtroendet och de egna initiativen är något vi börjar med direkt när valpen kommer hem till oss. Men framförallt är det skogssöket som behöver utvecklas och präglingen på jakten! Orienteringsförmågan måste också ges möjlighet att utvecklas och förfinas. Att lära en vuxen hund (med mycket jaktlust och egenvilja) dessa färdigheter är många gånger också omöjligt.

Den viktigaste punkten i belöningsbaserad träning är själva belöningarna eller kvalitén på förstärkarna! Ju effektivare förstärkare du förfogar över under träningen, desto större potential har du att göra träningen effektiv. Det är givetvis hunden som i slutändan bestämmer vad som är effektiva förstärkare. Hundens genetiska disposition, personlighet och erfarenheter bestämmer oftast vad som gör den mest motiverad.

En hund som är galen i godbitar, kamptrasor, bollar och andra leksaker är en dröm för de som tränar brukshundar. I grundträningen kan vi i de allra flesta fall även med jakthundar använda samma belöningar, ett tips är att ibland byta ut kamptrasan mot ett viltskinn från det viltslag du vill att hunden primärt ska intressera sig för. Senare i träningen (den avancerade och mer praktiskt inriktade) behöver vi dock hundar som är genetiskt disponerade att arbeta för det rastypiska arbetets egna skull (självförstärkande beteenden) eller som handling att nå ett mål (byte). Vill man ta fram jaktbrukshundar på toppnivå, bör man därför välja hundar som med största sannolikhet har sådana starka drifter (eller där detta lätt kan utvecklas). Sådana hundar blir ofta rejäla ”jaktmaskiner”. Egentligen är det inte helt korrekt att säga att vi vill ha hundar med stor arbetslust – det vi vill ha är hundar som är enkla att förstärka effektivt. Hundar som är enkla att förstärka, eller har starka självförstärkande drifter, är enkla att träna effektivt (och tvärt om!). Hundar som är genetiskt disponerade att vilja söka stort och självständigt lär sig söka effektivt både bättre och snabbare än en hund som är genetisk disponerad att söka kort och osjälvständigt…

Självförstärkande beteenden, d.v.s. att hunden belönar sig själv när den gör saker den är speciellt motiverad för (genetisk disponerad för) är något vi alltså måste hantera! Distraktioner och/eller provokationer finns överallt i hundens livsmiljö. Jakten, upptäcktsfärderna och de egna initiativen är så starka belöningar att det blir väldigt svårt för oss att kontrollera hundarna genom ”mjuka metoder” vid många olika tillfällen. Utmaning 1 blir att vända detta till vår fördel och utnyttja dessa ”provokationer/distraktioner” som positiva förstärkare. Utmaning 2 är att börja tidigt med belöningsbaserad träning så man successivt bygger upp hundens färdigheter samtidigt som man ger den positiva upplevelser av självständigt arbete, upptäckarlust och de egna initiativen för att få en hund som utvecklas till den självständiga skogsjakthund och jaktbrukshund vi behöver! Hunden ska ”nästan” gå ur hand emellanåt, annars är det ingen riktig jakthund i mina ögon…

Slutsats

Hur går vi då tillväga rent konkret? Vilka belöningar/förstärkare använder vi när och hur i träningen o.s.v. För de flesta räcker det med en gedigen och bra grundläggande lydnad (grundfärdigheter). Vi stökar inte för mycket med precision eller detaljer, det får lydnadsfolket göra.

I den grundläggande utbildningen av t.ex. sitt, ligg, stopp, stanna kvar, gå fint i koppel, jaktfot, inkallning och grundläggande apporteringsfärdigheter använder vi framförallt godis och kamplekar som belöning. Vi sätter upp regler för hunden som den måste följa och vänta på varsågod, t.ex. stanna innanför dörren, vänta på maten, vara lugn innan andra tillåtelser o.s.v.

Vi belönar också rätt beteende med att ge hunden tillgång till miljöstimulus som den åtrår (fritt sök, jaga hare, nosa i färska vildsvinsspår o.s.v). Ett kort fotgående belönas med en sökrunda, en inkallning belönas med ytterligare en sökrunda o.s.v. När du har en samarbetsvillig hund kan du börja med mer systematisk jaktträning, detta sker när hunden är mogen uppgifterna.

Mer om belöningsbaserad träning i praktiken och upplägg så småningom…

Speak Your Mind

*