Selektion för Prestation!

Hundavel, och därmed hundrasers utveckling, grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får Detta är inledningen på SKKs … [Read more...]

Undantagens Tyranni…

Avelsarbetet handlar i stora drag om att selektera fram de bästa individerna  i en population som sannolikt nedärver avkommor lämpliga för ett uttalat ändamål, … [Read more...]

Har Sverige Bra Vildsvinshundar?

Jag hör jämt och ständigt hur förbannat bra våra hundar är på vildsvin! Jag har alltid hävdat motsatsen... Jag tycker vi har för dåliga vildsvinshundar … [Read more...]

BLUP och DOGBASE for dummies…

Är det krångligt och svårt? Nej, egentligen inte. Vad är det då, förenklat? Blup-index är inget mer än hundens jaktprovspoäng överförd till en skala där … [Read more...]

Domesticeringens krafter…

Hunden är som bekant ingen varg, långt ifrån faktiskt. När vi gjorde hunden till vår bästa vän satte vi komplexa genetiska krafter i rörelse som ofta går stick … [Read more...]

SWK Avelskonferens – Stora Genombrott för Avel/Selektion av Wachtelhund?

Årets avelskonferens av SWK var både välbesökt och intressant! Temat var Jaktprovens betydelse, arvbarhet och värdering av jaktliga anlag. SWK hade bjudit in … [Read more...]

Avel för Kvalitet & Genetisk Variation

Ett begrepp inom hundvärlden som är på frammarsch är kvalitetssäkring! SKK som företräder både konsumenterna (valpköparna) och uppfödarna , efterfrågar en … [Read more...]

Grundläggande Genetik!

Är kunskap om genetik (vetenskapen om hur egenskaper ärvs) nödvändig för uppfödare, valpköpare eller oss hundförare? Nja, till viss del för de olika grupperna … [Read more...]