Kontaktsida

Tills vidare har vi ej möjlighet att ta emot fler förfrågningar om valpar, framtida parningar m.m.

Kontaktuppgifter kommer att lämnas ut vid valphänvisning då detta blir aktuellt.

Med vänliga hälsningar /Fredrik