Undantagens Tyranni…

Avelsarbetet handlar i stora drag om att selektera fram de bästa individerna  i en population som sannolikt nedärver avkommor lämpliga för ett uttalat ändamål, … [Read more...]

BLUP och DOGBASE for dummies…

Är det krångligt och svårt? Nej, egentligen inte. Vad är det då, förenklat? Blup-index är inget mer än hundens jaktprovspoäng överförd till en skala där … [Read more...]

Domesticeringens krafter…

Hunden är som bekant ingen varg, långt ifrån faktiskt. När vi gjorde hunden till vår bästa vän satte vi komplexa genetiska krafter i rörelse som ofta går stick … [Read more...]

SWK Avelskonferens – Stora Genombrott för Avel/Selektion av Wachtelhund?

Årets avelskonferens av SWK var både välbesökt och intressant! Temat var Jaktprovens betydelse, arvbarhet och värdering av jaktliga anlag. SWK hade bjudit in … [Read more...]

Avel för Kvalitet & Genetisk Variation

Ett begrepp inom hundvärlden som är på frammarsch är kvalitetssäkring! SKK som företräder både konsumenterna (valpköparna) och uppfödarna , efterfrågar en … [Read more...]

Wachtelhund – Jaktprov och vildsvinshundar, en omöjlig kombination?

Wachtelhunden är först och främst en skogsjakthund! 99.999 % av jaktiden läggs på skogsjakten av de som köpt en wachtelhund av de rätta anledningarna. … [Read more...]

DOGBASE – Avelsvärdering för Wachtelhund

Inledning Sedan 2011 är alla registrerade wachtelhundar födda i Sverige åter med i DOGBASE. DOGBASE är ett dataprogram som bl.a. räknar ut avelsvärden med … [Read more...]