Unghundar…

Japp, valptiden är officiellt förbi och ni har nu unghundar! Tonåringar m.a.o. Från cirka sex månaders ålder kan man utgå ifrån att hundens känsloliv … [Read more...]

Franz-Albrecht skytteinstruktion i Magasinet Min Jakt…

Vem vill inte förbättra sitt skytte? I senaste Min Jakt finns ett reportage om Franz-Albrecht Öttingen. De flesta känner ju till honom vid det här laget. Där … [Read more...]

Eftersök – Det Absolut Viktigaste!!!

Att inte utsätta viltet för onödigt lidande är det absolut viktigaste i jaktutövningen och viltvården. Det är dock en mycket komplex helhet som ställer stora … [Read more...]